Phục vụ gia đình chọn Accent AT hay Honda City?

Chỉ sử dụng gia đình, không chạy xe dịch vụ, xin hỏi tôi nên chọn chiếc xe nào phù hợp. (Nguyễn Mạnh Linh)