Ợ chua có bị phạt nồng độ cồn trong hơi thở?

Tôi bị đau dạ dày nhiều năm khi bị đầy hơi ợ chua thổi cũng có nồng độ cồn, xin hỏi xử lý thế nào? (Kim Thu)