Mạng Thổ chọn ôtô màu nào?

Tôi không tin phong thủy, tính mua màu đen cho sang, đi xem xe thấy màu đỏ cũng đẹp. (Bảo Khang) Gia đình nhắm xe 7 chỗ CX-8 để đi làm hàng ngày 30 km và ý định sử dụng lâu dài. Nhờ mọi người chỉ giúp.