Điều hòa trong xe lọc được hết khí CO2?

Máy lạnh xe hơi lọc thán khí trong xe có triệt để không, nhất là khi xe chở số người tối đa. (Đình Vũ)